Tietoa ADR-merkinnöistä

Lainsäädännössä vaarallisilla aineilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia aineita ja esineitä, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, omaisuudelle tai ympäristölle.

Vaarallisten aineiden pääasiallisimmat vaaraominaisuudet luokitellaan seuraavasti:
• Räjähdysvaara
• Palovaarallisuus
• Myrkyllisyys
• Säteilyvaarallisuus
• Tartuntavaara
• Muu vaaraa aiheuttava ominaisuus kuin edellä mainitut

HUOMIOITAVAA!

Mikäli tarkoituksenasi on kuljettaa vaarallisiksi luokiteltuja aineita, vaaditaan kuljettajalta pääsääntöisesti ADR-ajolupa. Myös vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden ja VAK-säädösten ja määräysten kemikaalikohtaiset tekniset vaatimukset, jotta niiden sisältö ei onnettomuustilanteessakaan aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Tukes valvoo ja antaa lisätietoja pakkausvaatimuksista.

Poikkeuksen ylläolevasta tekevät alle vapaarajan olevat määrät.


Vaarallisten aineiden luokittelu

Luokka Luokan nimi Tyypillinen aine luokassa
1 Räjähteet Ampumatarvikkeet
2 Kaasut Nestekaasu
3 Palavat nesteet Bensiini
4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja
epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet
Rikki
4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet Organometallinen aine
4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan
kehittävät palavia kaasuja
Kalium
5.1 Hapettavat aineet Natriumkarbonaatti
5.2 Orgaaniset peroksidit Peroksietikkahappo
6.1 Myrkylliset aineet Fenoli
6.2 Tartuntavaaralliset aineet Sairaalajätteet
7 Radioaktiiviset aineet Koboltti
8 Syövyttävät aineet Suolahappo
9 Muut vaaralliset aineet ja esineet Asbesti


Yksittäisellä aineella, seoksella, valmisteella tai esineellä voi olla yksi tai useampia vaaroja tai sivuvaaroja, riippuen aineen tai aineseoksen ominaisuuksista.